سپیده ریحانی در نخستین سال های جوانی راه آینده را با فکر توسعه کسب و کاری خلاق ساخت و موفق شد در سال ۱۳۹۰ کلید تولید محصولاتی ایرانیزه با چاپ دستی( ترافارِد) را در تهران بزند و اینگونه دزیره متولد شد.

سپیده پس از ۱۲ سال تلاش و تفکر خلاق، ریشه های دزیره را با خلق شال و‌ روسری های اصیل برای سبک زندگی امروز محکم کرده‌ و با پیوند دانش، بینش و هنر؛ در راه خلق سبک اصیل ایرانی برای آینده می باشد. دزیره در ۱۲ سال از زندگی خود مأموریتش را با توسعه هنر ایرانی درزمینه طراحی شال و‌روسری ادامه می‌دهد تا جلوه‌های تمدن ایرانی را از طریق سبک زندگی، محصولات و اندیشه‌ی اصیل ایرانی به دنیای فشن معرفی‌کند.

برند‌ دزیره بانام جدید صاحب و خالق آن سپیده ریحانی در حال فعالیت می‌باشد.