وست گیسو

وست گیسو

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده) کتان لمه(قسمت ساده)
  • سایز : فری سایز(۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشکشویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده) کتان لمه(قسمت ساده)
  • سایز : فری سایز(۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشکشویی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد