وست سرمه

وست سرمه

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازرتی(قسمت چاپی) کتان لمه (قسمت ساده)
  • سایز : فری (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازرتی(قسمت چاپی) کتان لمه (قسمت ساده)
  • سایز : فری (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد