وست نیل تیره

وست نیل تیره

  • اطلاعات پارچه : کرپ ما زراتی(قسمت (چاپ شده) کتان لمه (پشت لباس)
  • سایز : فری سایز (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شو یی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ ما زراتی(قسمت (چاپ شده) کتان لمه (پشت لباس)
  • سایز : فری سایز (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شو یی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد