وست مهدخت

وست مهدخت

  • اطلاعات پارچه : پارچه مازراتی( قسمت چاپ شده) پارچه کتان لمه ( قسمت ساده) چهارفصل
  • سایز : فریسایز ۳۸ تا ۴۴
  • شرایط نگهداری : خشکشویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : پارچه مازراتی( قسمت چاپ شده) پارچه کتان لمه ( قسمت ساده) چهارفصل
  • سایز : فریسایز ۳۸ تا ۴۴
  • شرایط نگهداری : خشکشویی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد