شال آرمیدخت

شال آرمیدخت

  • اطلاعات پارچه : شال ۲ رو می باشد یک رو پارچه هرمس چهارفصل یک رو پارچه چهار فصل اسلپ چرخ دوز شده لیز نیست
  • سایز : ۷۰ در ۲۰۰
  • شرایط نگهداری : شستشو با دست یا خشک شویی، اتو غیر مستقیم با دمای حداکثر ۱۲۰ درجه، فشرده نشود
برچسب ها شال آرمیدخت

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : شال ۲ رو می باشد یک رو پارچه هرمس چهارفصل یک رو پارچه چهار فصل اسلپ چرخ دوز شده لیز نیست
  • سایز : ۷۰ در ۲۰۰
  • شرایط نگهداری : شستشو با دست یا خشک شویی، اتو غیر مستقیم با دمای حداکثر ۱۲۰ درجه، فشرده نشود