روسری پریدخت

روسری پریدخت

  • اطلاعات پارچه : نخ و پلی استر؛ چهار فصل؛ دور دست دوز شده
  • سایز : ۱۳۰در۱۳۰
  • شرایط نگهداری :

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : نخ و پلی استر؛ چهار فصل؛ دور دست دوز شده
  • سایز : ۱۳۰در۱۳۰
  • شرایط نگهداری :