وست شیددخت

وست شیددخت

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده) کتان لمه (پشت لباس)
  • سایز : فری سایز (۳۶-۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده) کتان لمه (پشت لباس)
  • سایز : فری سایز (۳۶-۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد