وست نقش خیال

وست نقش خیال

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده)
  • سایز : فری سایز(۳۶ تا ۴۸)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی(قسمت چاپ شده)
  • سایز : فری سایز(۳۶ تا ۴۸)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.