وست راشین

وست راشین

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی( قسمت چاپ شده) کتان لمه قسمت ساده
  • سایز : فری سایز (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : کرپ مازراتی( قسمت چاپ شده) کتان لمه قسمت ساده
  • سایز : فری سایز (۳۶ تا ۴۴)
  • شرایط نگهداری : خشک شویی شود.

توضیحات محصول

اماده سازی این محصول ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان میبرد