شال نیکی

شال نیکی

  • اطلاعات پارچه : پارچه نخی چهارفصل
  • سایز : ۸۰ در ۱۹۵
  • شرایط نگهداری : با دست یا خشک شویی شود.
برچسب ها شال نیکی

خصوصیات محصول

  • اطلاعات پارچه : پارچه نخی چهارفصل
  • سایز : ۸۰ در ۱۹۵
  • شرایط نگهداری : با دست یا خشک شویی شود.